Usługi Poligraficzne, Kraków

Poligrafia

Poligrafia jest dziedziną techniki i zajmuje się wytwarzaniem druków. Od zarania dziejów na potrzeby i dla lepszego komfortu ludzi zachodziły w niej zmiany, aż osiągnęła ona dzisiejszy etap przemysłowy, którego innowacyjność stale się zmienia. Przemysł poligraficzny jest szczególną dziedziną produkcyjną, ponieważ dotyka zarówno zwykłego druku, jak i oryginałów rysunkowych bądź zdjęciowych. Na potrzeby większości, drukowane są kopie w niezliczonych egzemplarzach.

Jest to przemysł, który jest nastawiony przede wszystkim na większą liczbę odbiorców. Jak każdą dziedzinę produkcyjną, tak i poligrafię można określić poprzez wykorzystywane technologie, charakterystykę wyrobów i powiązania z innymi dziedzinami gospodarki.

Takimi usługi zajmujemy się właśnie MY! Dlatego zapraszamy serdecznie do korzystania z naszych sprzętów. Służymy pomocą oraz radą !
Zapraszamy serdecznie!