Praca dyplomowa, Kraków

Znajomość różnic między poszczególnymi pracami: doktorską i magisterską (mój temat)

Żebyśmy mogli pomóc wam, we wszystkich problemach związanych z wydrukiem przeróżnych prac, musimy być w stanie zrozumieć problematykę konkretnej pracy i jej wymagania podczas wydruku.

Czym zatem różni się na przykład rozprawa doktorska od pracy magisterskiej?

Praca magisterska powinna stanowić swego rodzaju bilansem odbytych studiów uniwersyteckich. Jej autor powinien wykazać, że potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązania prostego problemu naukowego, na ogół sformułowanego przez promotora, podczas gdy w przypadku dysertacji doktorskiej, to doktorant musi osobiście i samodzielnie sformułować temat i problem badawczy.
Magistrant musi wykazać, że potrafi zebrać odpowiednią literaturę na dany temat i twórczo ją wykorzystać, że umie zebrać stosowny materiał empiryczny, podać go analizie i zinterpretować jej wyniki.

Praca magisterska jest raczej na ogół odtwórcza, z pewnymi tylko elementami oryginalnego myślenia, natomiast doktorska jest przede wszystkim twórcza i innowacyjna.

Prace te różni także objętość. Praca magisterska liczy na ogół, w naukach ekonomicznych, około stu stron, natomiast doktorska z reguły od dwustu do trzystu.

Dlatego zapraszamy do nas, pomożemy wam rozwiać wszelkie wątpliwości.