Oprawa pracy dyplomowych, Kraków

Introligatorstwo

Od wieków introligatorstwo było wyjątkowym rzemiosłem, którym mogli zajmować się jedynie wykształceni i utalentowani artystycznie ludzie. Taki osobami byli często duchowni, np. mnisi znający nie tylko łacinę ale również ornamentykę malowaną. Jednakże, do rangi niezależnej sztuki awansowało stosunkowo niedawno. Rozkwit i zapotrzebowanie na introligatorstwo przypada na XIX i XX wiek, również wtedy swoje pięć minut przeżywała artystyczna oprawa książek, która stała się polem uprawianym przez wielu znanych artystów.

To właśnie okres, kiedy rozpoczęła się przemysłowa oprawa książek, sprawiła, że introligatornia przestała być niezależnym od drukarni bytem. Doprowadziło to do wygody, ponieważ książka trafiała do odbiorcy już przemysłowo oprawiona, zwalniając go z konieczności szukania introligatora, jak to wcześniej bywało.

Takimi usługami zajmuję się również nasza firma, dlatego zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług.
Zapraszamy serdecznie!