Faktua VAT na usługi poligraficzne, Kraków

Faktura VAT
Jak wszyscy dobrze wiemy, faktura VAT to szczególny rodzaj rachunku wystawiany przez podatników podatku VAT, podlegający osobnym przepisom.
Według prawa polskiego faktura taka powinna zawierać przynajmniej
nazwy i adresy sprzedawcy i nabywcy oraz ich numery NIP
określoną datę dokonania sprzedaży oraz wystawienia dokumentu
numer kolejny faktury
nazwę towaru lub usługi
ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług
cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (netto)
wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (netto)
stawki podatku
sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku, zwolnionych z podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu
kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, zwolnionych z podatku lub niepodlegających opodatkowaniu
kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem (brutto)

Jeżeli zależy Ci na takiej na fakturze VAT, zapraszamy !
Taki rodzaj faktury otrzymasz właśnie u nas! Jeżeli nie masz czasu jej odebrać, nie przejmuj się, istnieje możliwość dokonania tego drogą e-mailową.
Zapraszamy!